Tổng hợp Từ, Cụm từ, Câu thông dụng Tiếng Hàn
2000 tu thong dung tieng Han theo chu de : Khoảng 2000 Từ vựng thông dụng theo chủ đề kèm Hình ảnh và Phát âm Từ vựng
6000 tu thong dung tieng Han : Khoảng 6000 Từ vựng thông dụng theo chủ đề Từ vựng
1000_Phrases_Korean - Vietnamese : Khoảng 1000 Cụm từ theo chủ đề kèm Phát âm chuẩn Cụm từ
2000_Phrases - Korean_Vietnamese : Khoảng 2000 Cụm từ theo chủ đề kèm Phát âm chuẩn Cụm từ
3500_Phrases - Korean_Vietnamese : Khoảng 3500 Cụm từ theo chủ đề kèm Phát âm chuẩn Cụm từ
2200_Sentences - Korean_Vietnamese : Khoảng 2200 Câu mẫu theo chủ đề kèm Phát âm chuẩn Câu